Skip to content

Wees welkom

Een kerk gericht op Jezus, prediking en gebed.

Volgende evenement

Zondagdienst

Een kerk met een missie in IJmuiden

Als volgelingen en discipelen van Jezus hebben wij de taak gekregen de wereld over te gaan en het evangelie te verkondigen, beginnend in onze eigen achtertuin. IJmuiden heeft Jezus nodig, wij allen hebben Jezus nodig. Alleen Hij kan ons redden en verlossen, alleen Hij kan ons beschermen en behouden, alleen Hij kan ons veranderen en transformeren.

Je bent welkom!

Nieuwsgierig? Ben je op zoek naar een gemeente in IJmuiden? Of ben je gewoon benieuwd naar onze kerk? Kom een keer langs! Elke zondag hebben wij een dienst in de kerk om 11:00.

De bijbel leert ons in Romeinen 10:17 dat “zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods”. Als NCC weten wij als geen ander dat ware verandering komt door de prediking, horen én toepassen van het onfeilbare Woord van God, gebracht zonder compromis. Iedere bidstond, bijbelstudie en zondagsdienst staat de Bijbel centraal en prediken wij Jezus als de gekruisigde én opgestane Verlosser van de wereld.